Lai Thi Dinh

Born on November 12, 1933

Departed on November 29, 2016 and resided in Hendersonville, TN

Click on the links above for maps and directions. View current weather.

English version follows:
Trong niềm tin vào lòng thương xót nhân từ của Chúa, gia đình chúng con xin trân trọng báo tin đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, thân bằng quyến thuộc, và bằng hữu xa gần:
Bà Maria Đinh Viết Cao
Nhũ danh: Đinh Thị Lái Là mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của chúng con. Sinh ngày 12 tháng 11, năm 1933 tại Nam Định, Việt Nam.
Đã được Chúa gọi về nước Thiên Đàng vào lúc 1:15 chiều thứ ba, ngày 29 tháng 11, năm 2016 tại Home Care (NHC), Hendersonville, Tennessee bên cạnh con cháu và người thân
Hưởng thọ 83 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Thứ Năm (Thursday) 12/15/2016:
5:00 PM - 7:00 PM – Nghi thức làm phép xác và Phát Tang dành cho gia đình
7:00 PM – 9:00 PM – Cộng Đồng thăm viếng và cầu nguyện tại Hendersonville Memory Gardens, Funeral Home & Cremation Center, 353 East Main Street, Hendersonville TN37075
ĐT: 615-824-3855
Thứ Sáu (Friday) 12/16/2016:
5:00 PM - 9:00 PM - Cộng Đồng thăm viếng và cầu nguyện tại Hendersonville Memory Gardens, Funeral Home & Cremation Center, 353 East Main Street, Hendersonville TN37075
Thứ Bảy (Saturday) 12/17/2016:
9:00 AM: Thánh Lễ An Táng cử hành tại Thánh Đường Our Lady of The Lake Catholic Church, 1729 Stop 30 Rd, Hendersonville, TN 37075
ĐT: 615-824-3276
Sau đó di chuyển linh cửu đến nơi an nghỉ tại Hendersonville Memory Gardens, Funeral Home & Cremation Center, 353 East Main Street, Hendersonville TN37075
Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ sót kính xin quí vị niệm tình tha thứ

Tang Gia Đồng Kính Báo
Trưởng Nữ: Đinh Thị Sen (quá cố), cháu Đinh Xuân Hùng
Trưởng Nam: Đinh Xuân Hoàng và con
Thứ Nữ: Đinh Kim Lan, chồng Phạm Đức Riến và các con
Thứ Nữ: Đinh Thị Chín, chồng Nguyễn Hoài Vũ và các con
Thứ Nữ: Đinh Kim Tuyến, chồng Nguyễn Thái Đạt và các con
Thứ Nữ: Đinh Kim Loan, chồng Nguyễn Văn Thịnh và các con
Út Nữ: Đinh Ngọc Trâm, chồng Nguyễn Đình Ngọc và các con

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang
Xin miễn phúng điếu

Điện thoại liên lạc
Mr. Đạt: (615) 481-2631 Mr. Thịnh: (615) 243-0107
Mr. Ngọc: (615) 887-5022 Mr. Vũ: (615) 294-3230

With endless love and remembrance we regret to inform that our mother, grandmother, great grandmother,
Mrs.Dinh Viet Cao (Maiden Name: Maria Dinh Thi Lai)
born November 12, 1933 in NamDinh, Vietnam
peacefully passed away at 1:15 PM on Tuesday, Nov. 29, 2016 with her family by her side in Homecare (NHC), Hendersonville, Tennessee, at age of 83

Funeral Service will be held at:
Hendersonville Memory Gardens, Funeral Home & Cremation Center
353 East Main Street
Hendersonville, TN 37075
Tel: 615-824-3855

Thursday 12/15/2016:
5:00 PM-7:00 PM Family Service
5:00 PM-9:00 PM Public Visitation

Friday 12/16/2016:
11:00 AM-9:00 PM Public Visitation

Saturday 12/17/2016:
9:00 AM - Catholic Funeral Ceremony at Our Lady of The Lake Catholic Church
1729 Stop 30 Road
Hendersonville, TN 37075
Tel: 615-824-3276
After the Mass, Burial Ceremony will be held at Hendersonville Memory Gardens, Funeral Home & Cremation Center

Survived By:
Daughter: Dinh Thi Sen (deceased) and children Dinh Xuan Hung
Son: Dinh Xuan Hoang and child
Daughter: Dinh Kim Lan, Husband Phan Duc Rien and children
Daughter: Dinh Thi Chin, Husband Nguyen Hoai Vu and children
Daughter: Dinh Kim Tuyen, Husband Nguyen Thai Đat and children
Daughter: Dinh Kim Loan, Husband Nguyen Van Thinh and children
Daughter: Dinh Ngoc Tram, Husband Nguyen Dinh Ngoc and children

No Donations Please
Contact Phones:
Mr. Dat: (615) 481-2631 Mr. Thinh: (615) 243-0107
Mr. Ngoc: (615) 887-5022 Mr. Vu: (615) 294-3230

4 Comments to Lai Thi Dinh

 1. Karen Wilson
  December 14, 2016 9:12 pm

  Tammy, Cindy, Christy, Jimmy, Jack, and the entire family,
  I am so sorry to for the loss of your precious Mother. My heartfelt prayers are with you all. I pray that God will cover you with his love and bless you with an extra measure of comfort now and in the coming days.

 2. Ngo Van Thuy & Family
  December 15, 2016 10:57 am

  May God’s love give you the strength and comfort needed to support one another during this difficult time. Your family is in our thoughts and prayers. Bac Cao was a wonderful woman, full of kindness, love and faith. She will always be remembered.

  Our deepest condolences.

 3. Tamara Givens
  December 16, 2016 9:10 pm

  You have our deepest sympathy during the loss of your mother. You are a loving and supportive family and this will sustain your strength in the days ahead. We lift you up in prayer. May God comfort and keep you all!

 4. Sue Graybill
  December 18, 2016 11:49 pm

  Christy, to you and your family, my deepest condolences in the loss of your precious Mother. May God grant you peace and comfort in the coming days.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *